خدمات ارگونومی و طراحی محیط کار ذیل توسط کارشناسان ارشد و اساتید ارگونومی همکار شرکت دیاکو پایش پارس قابل ارائه می‌باشد.

  • – طراحی و آنالیز ایستگاه های کاری با استفاده از نرم افزار CATIA
  • – ارزشیابی عوامل زیان‌آور ارگونومی و ارزیابی ریسک‌های مربوطه
  • – ارزیابی پوسچر کار با استفاده از روش‌های مرجع
  • – انجام آنتروپومتری
  • – سنجش ابعاد روانی کارکنان و ارزیابی توانایی‌های روانشناختی افراد
  • – ارزیابی، شناسایی و تحلیل خطای انسانی در ایستگاه‌های کنترل
  • – انجام مطالعات زمانسنجی و کارسنجی

 

پاسخی بگذارید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *