شرکت دیاکو پایش پارس با بهره‌گیری از مهندسین و اساتید دانشگاهی، تجهیزات روز دنیا و روش‌های استاندارد آماده ارائه خدمات در حوزه ایمنی، بهداشت و محیط زیست می‌باشد. محدوده فعالیت‌های شرکت به شرح زیر می‌باشد:

  • خدمات بهداشت حرفه ای و اندازه گیری عوامل زیان آور محیط کار
  • استقرار سیستم‌های مدیریتی
  • ایمنی صنعتی
  • ارگونومی
  • مدیریت بحران
  • محیط زیست

جهت اطلاعات بیشتر به قسمت خدمات هر بخش مراجعه شود.