ارائه دهنده خدمات ایمنی، بهداشت و محیط زیست

دیاکو پایش پارس ارائه دهنده خدمات بهداشت حرفه ای با مجوز رسمی از دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی .

سامانه غربالگری و دستورالعمل‌های کرونا

سامانه غربالگری و دستورالعمل‌های کرونا

با توجه به ابلاغ 'ستاد ملی مبارزه با کرونا ' جهت اجرای طرح فاصله گذاری هوشمند، وزارت بهداشت،درمان و ...

شناسایی و اندازه‌گیری عوامل زیان‌آور محیط کار

شناسایی و اندازه‌گیری عوامل زیان‌آور محیط کار

شناسایی و اندازه گیری عوامل زیان آور محیط کار هرعاملي كه روي سلامت فرد در محيط كار تاثير منفي ...